Pas çdo kompanie të suksesshme qëndron një ekip që punon shumë dhe përballet me të gjitha sfidat.

Mirëseardhje

Për Ne

SINTEK INZHENERING është e themeluar në vitin 2014 si kompani e vogël me vizion të madh për rritje dhe zhvillim të vazhdueshëm në fushën e ndërtimit në Maqedoni.

Fillimet janë modeste por me ekipin e saj menaxherial çdo vit e shënon me punë të suksesshme në veprimtarinë e saj.

Edhe pse jemi kompani e re shënojmë vetëm suksese në fushat në të cilat punojmë. Numërojmë më shumë se 50 të punësuar që janë vazhdimisht të angazhuar në punë dhe të avancuar në pajtueshmëri me novitetet në fushën e ndërtimit.

I posedojmë licencat e nevojshme për punë dhe jemi kompani me certifikim ISO.

Fillimet sigurisht nuk ishin të lehta por vizioni që kemi na mban që të vazhdojmë të luftojmë dhe të ekzistojmë në treg përkrah konkurrencës së madhe.

Sukseset që ekipi ynë i arriti deri tani janë më shumë se tregues i mjaftueshëm që punojmë në mënyrë cilësore, në kohë dhe çfarë është më e rëndësishme kemi ekip të shkëlqyer që funksionon në mënyrë të përkryer.

Në vitet e ardhshme ne shpresojmë dhe planifikojmë t’i rrisim përgjegjësitë e punës dhe kështu ta rrisim numrin e punonjësve dhe pajisjeve.

Mbetemi konsistentë ndaj cilësisë së treguar deri tani dhe planifikojmë që të njëjtën cilësi vetëm ta përmirësojmë.