Përforcimi i konstruksionit dhe zëvendësimi  i kushinetave në urën mbi lumin Pçinjа, Kumanovë – Stracin

20220321_120342
20220318_115435
sporedbazavrsenofotosop
previous arrow
next arrow
20220321_120342
20220318_115435
sporedbazavrsenofotosop
previous arrow
next arrow